Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2013

saharasong
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viawasd wasd

August 13 2013

saharasong
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith

August 12 2013

saharasong
Reposted fromqb qb viawasd wasd

August 08 2013

saharasong
5735 ad79
Reposted fromTangizz Tangizz viarevalie revalie
saharasong
Wieczorem muzyka i rozmowy o niczym. Już nie o przyszłości. Przyszłości nie ma.
— Barbara Rosiek
Reposted fromfallintotime fallintotime vialulka lulka

July 24 2013

saharasong
2803 2fa2
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viakaps kaps

June 27 2013

saharasong
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawasd wasd

June 26 2013

saharasong
5424 d594
Reposted frompiksele piksele viawasd wasd
1763 50e2
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
saharasong

June 25 2013

saharasong
Spojrzeliśmy na siebie, szukając słów, które nie istniały.
— Cień Wiatru
Reposted fromrockskins rockskins viawasd wasd
saharasong
Ktoś powiedział mi kiedyś, że przeznaczenie daje nam w życiu trzech nauczycieli, trzech przyjaciół, trzech wrogów i trzy wielkie miłości. Ta dwunastka jest jednak zawsze zakryta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie pokochamy, nie zostawimy lub nie pokonamy.
saharasong
Brak twojego bólu był rozczarowujący.  
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viawasd wasd
saharasong
I zapomnę... 
W końcu zapomnę, że byłeś obok przez tą krótką chwilę.
Że znaczyłeś dla mnie 'coś więcej'. Że Twoje oczy tak
cudownie patrzyły w moje, a uśmiech powodował,
że czułam
się cudownie. Kiedyś Twoja obecność
nie będzie już sprawiała,
że miękną mi nogi a serce przyspiesza. Będziesz przeszłością, jedynie krótkim epizodem, na którego wspomnienie lekko
się uśmiechnę. Ale przecież nie chcę, żebyś znaczył
dla mnie cokolwiek, a za każdym razem kiedy Cię widzę
w mojej głowie robi się bałagan. Więc zniknij, zniknij z mojej drogi.
 Pozwól mi zapomnieć i być w pełni szczęśliwą.
Reposted fromsorriso sorriso viakaps kaps
saharasong
7958 8718
Reposted frommisieq misieq viarevalie revalie

June 24 2013

saharasong
Nie sen jest najgorszy, najgorsze jest przebudzenie.
— Julio Cortázar, 'Gra w klasy'.
Reposted fromsonaive sonaive viacynamon cynamon
saharasong
Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę już patrzeć. Nie chcę w ogóle mieć oczu.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained vialulka lulka
saharasong

Chciałabym cię nienawidzić. Chcę cię nienawidzić. Próbuję cie nienawidzić. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym cię nienawidziła. Czasami myślę, że cię nienawidzę, a potem cie spotykam i…

Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viakaps kaps

June 16 2013

saharasong
- jesteś szczęśliwy, prawda? - spytała.
- nie wiem. na pewno nie jestem nieszczęśliwy i nie czuję się samotny. ale czasami uderza mnie myśl, że najszczęśliwsze chwile przeżyłem, kiedy w twoim salonie wspólnie słuchaliśmy muzyki.
— h. murakami
saharasong
Uwielbiam sny. Tylko w nich mogę Cię trzymać w ramionach, tak jak trzyma się cały świat. Tylko w nich mogę z Tobą porozmawiać, mogę dotykać Twoich włosów i całować nadgarstki... Tylko w nich mogę kontynuować naszą historię i odbudować swoje serce na nowo. 
— nadal boli.
Reposted fromesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl